میزبان دایره آبی

بهمن ماه سال ۱۳۹۵

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، میزبان کانون دانشجویی هنر و زیست بوم «دایره آبی» شد.

به گزارش روابط عمومی کانون «دایره آبی»؛ پس از تصویب اساسنامه این کانون، و بعد از برگزاری انتخابات اولین دوره آن، کانون هنر و زیست بوم «دایره آبی» رسماً فعالیت های خود را آغاز کرده است. این کانون با هدف حفظ محیط زیست با استفاده از ابزار قدرمند هنر راه اندازی شده است و از اهداف آن می¬توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • استفاده از هنر و ابزار های هنری(به خصوص آثار هنری دانشجویی) در جهت فرهنگ سازی حفاظت و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی
  • به کارگیری شیوه ی تفکر طراحی (خلاقه) و یا دیزاین تینکینگ با استفاده از آفرینش های هنری در جهت فرهنگ¬سازی
  • حفاظت و بهره¬برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی
  • ایجاد کمپین های محیط زیستی با استفاده از نقش رسانه و هنر
  • برنامه ریزی برای ایجاد دانشگاه سبز (کاهش مصرف حامل های انرژی، کاغذ، دفع بهداشتی موارد آزمایشگاهی مضر و...)
  • برگزاری همایش های مرتبط با نقش و کاربرد صحیح آفرینش خلاقه هنری در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
  • برگزاری کارگاه¬های آموزشی در رابطه با نقش هنر و هنرمندان در فرهنگ سازی حفاظت و بهرهبرداری پایدار محیط زیست و منابع طبیعی
  • شناسایی و حمایت های مادی و معنوی از پروژه ها و پایان نامه¬های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی دانشجویان

اعضای شورای مرکزی اولین دوره کانون دایره آبی در دانشگاه تهران را مسعود مکاری، کیانا کلانتر، بابک رکابدار، ارغوان باقری¬نیا و امین مختاری تشکیل می¬دهند. امین مختاری، دانشجوی کارشناسی ارشد تئاتر دانشگاه تهران، دبیری کانون را عهده¬دار است. وی همچنین به عنوان سرپرست هئیت مؤسس این کانون فعالیت داشته است.

 

news1.jpg