کانون هنر و زیست بوم دایره آبی حامی جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران

18 شهریور 1396

کانون هنر و زیست بوم دایره آبی حامی ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران

 18 الی 24 شهریور

 سینما فلسطین

 

sabz-dayere.jpg